Rozvod manželstva či vytrvať pre šťastné manželstvo? Aká je realita po 5 rokoch od rozvodu?
Možno stojíš pred závažným rozhodnutím, či je to na rozvod manželstva alebo máš ešte počkať a vydržať v manželstve. Máš pocit, že sa zrútiš z manželovho či manželkinho správania. Občas sa v mysli zatúlaš aj ku pekným spomienkam a rozmýšľaš ako ste sa vôbec dostali k tomuto zlomovému bodu. Manželstvo sa javí nenávratne rozpadnuté. V tomto vetre desivých emócií tvoje myšlienky občas zablúdia k deťom. Nezanechá náš rozvod na nich nezmazateľné stopy? Možno si myslíš, že aj dieťaťu bude po rozvode lepšie.

rozvod manželstva ci šťastné manželstvo

Aká je však realita po rozvode manželstva? Aké dôsledky prináša? Budeš naozaj šťastnejším po rozvode ty aj tvoje deti?

Vo výskume sa pýtalil 645 manželských párov, ktoré oznámili, že sú nešťastné v manželstve, či sú nešťastné aj po 5 rokoch, odkedy oznámili tento stav. Medzitým sa niektoré z týchto manželstiev rozviedli alebo žili oddelene. Predpokladalo sa, že tí, ktorí podstúpili rozvod manželstva, budú po 5 rokoch šťastnejší, sebavedomejší a spokojnejší ako tí, ktorí spolu zostali.

Potvrdil sa tento predpoklad, alebo nie? Boli skutočne rozvedení psychicky a emočne na tom lepšie ako pred rozvodom?

Prekavapujúcim zistením bolo, že odpoveď bola NIE, rozvedení neboli šťastnejší. Vo všetkých prípadoch sa štúdia robila naprieč pohlaviami, rozdielnymi príjmovými skupinami, náboženstvami a etnikami.

Poďme sa ale bližšie pozrieť na výsledky štúdie. Manželia, ktorí sa rozviedli, príp. opäť zosobášili neboli šťastnejší, ako v čase, kedy nahlásili, že sú nešťastní. Manželia, ktorí spolu vydržali a nerozviedli sa, mali v priemere šťastné manželstvo po 5 rokoch, odkedy nahlásili, že sú v manželstve nešťastní. Silným zistením bolo, že rozvod nezastavil depresiu, nezvýšil sebavedomie a ani pocit, že rozhodnutie bolo správne.

Taktiež veľmi závažným zistením bolo, že až 74% tých, ktorí sa rozviedli, boli 5 rokov pred rozvodom manželstva veľmi šťastní a nedokázali zniesť nárazový prudký pokles vnútorného šťastia a psychickej pohody. Na rozdiel od nich, väčšina z tých, ktorí sa nerozviedli, neohlásili, že by boli 5 rokov dozadu hlboko šťastní v manželstve. Oveľa čatejším javom bol fakt, že sa skôr jednalo o jedného nešťastného manžela, ako o oboch. Až 3 zo 4 manželských párov oznámili, že sa iba jeden z manželov cíti v manželstve nešťastný. Vo väčšine prípadov násilie v manželstve nebolo prítomné. 86% nešťastných manželov nezažilo násilie v manželstve (vrátane 77% nešťastných manželstiev, ktoré sa rozviedli alebo žili oddelene). 93% manželov, ktorí boli nešťastní a nerozviedli sa, oznámili, že po 5 rokoch nezažili žiadne násilie v manželstve. Dve z troch manželstiev, ktoré oznámili, že sú nešťastné, mali po 5 rokoch šťastné manželstvo. Naopak len 1 z 5 rozvedených bolo po 5 rokoch šťastné manželstvo. Ďalšia štúdia dokázala, že aj pre deti má zotrvanie v manželstve pozitívnejší vplyv. Deti dosiahli vyššie vzdelanie, nestávali sa tak často rodičmi v období puberty a taktiež netrpeli tak veľmi psychickými problémami ako deti z rozvedených rodín.  Nicholas Zill svojou štúdiou dokázal, že 65% mladých ľudí malo po rozvode horší vzťah s otcom a 30% detí malo horší vzťah s mamou. Na porovnanie uvádzam fakt, že len 9% detí z nerozvedených rodín, malo horší vzťah s rodičmi.

Predtým ako vyplníš návrh na rozvod manželstva, poriadne zváž vyššie uvedené argumenty a dobre sa rozhodni, či podáš žiadosť na rozvod manželstva, pretože tvoje manželstvo môže byť do 5 rokov opäť šťastné. Rozvod s veľkou pravdepodobnosťou neprinesie šťastie ani tebe ani tvojmu manželovi, ani tvojim deťom. Naopak rozvod manželstva môže všetkým spôsobiť bolesť a smútok. Niektorí sa z toho nevedeli spamätať až do konca života. Manželstvo má väčší dopad na život človeka ako by si niekto mohol myslieť. Manželská kríza môže posunúť aj tvoje manželstvo vpred, pokiaľ sa nevzdáš. Radi ti budeme pomáhať na ceste rozvoja tvojho manželstva. Pre začiatok sa skús pozrieť na to, či nechýba v tvojom manželstve láska a uznanie, ktorých nedostatkom sa manželstvá často dostávajú do začarovaného kruhu krízy.

Zdroje:

Linda J. Waite, Don Browning, William J. Doherty, Maggie Gallagher, Ye Luo, and Scott M. Stanley. Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages. Institute for American Values. Štúdia prebehla: University of Chicago.

John Gottman with Joan Declaire, Raising an Emotionally Intelligent Child (New York: Simon & Schuster Paperbacks), 144. Dr. Gottman is referencing Nicholas Zill, Donna Ruane Morrison, and Mary Jo Coiro , “Long-Term Effects of Parental Divorce on Parent-Child Relationships, Adjust-ment, and Achievement in Young Adulthood,” Journal of Family Psychology, 7, 1: 91-103.

Mary Parke, Are Married Parents Really Better for Children? (Washington, DC, Center for Law and Social Policy), and William J. Doherty, et.al., Why Marriage Matters: Twenty-One Con-clusions from the Social Sciences (New York: Institute for American Values): 8.

 
The following two tabs change content below.

Pavel Chvojka

Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše.

Príbuzné články

Najnovšie články

Staršie príspevky:
10 tipov ako zbalit manzela na Valentina
7 tipov, ako zbaliť manžela nielen na Valentína

Možno si práve kladieš otázku, ako urobiť svojmu manželovi radosť na Valentína (či inokedy). Mužov to veľmi poteší, pretože väčšina...

Zavrieť