Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2
Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie:

Postupne si v dvoch článkoch rozoberieme, čo je spoluzávislosť, aké sú jej prejavy, ako sa dá liečiť a kde je možné vyhľadať pomoc.

Spoluzávislosť? 

“Spoluzávislý človek je ten, kto sa dáva ovplyvňovať správaním druhého človeka a cíti nutkanie kontrolovať jeho správanie.” Samozrejme nie je to len toto a má to ďalšie prejavy, o ktorých sa dočítate v tomto článku. (Melody Beattieová, s. 18)

Počuli sme už o závislostiach na alkohole, gamblerstve, drogách, sexe či iných ale čo je to spoluzávislosť? Áno, manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú. 

Slovensko sa umiestnilo na 8. mieste v spotrebe alkoholu na svete. Alkoholizmus začína už v mladom veku na školách. Tento fakt má veľký dopad na manželstvá a rodiny. Ľudia, ktorí žijú s alkoholikom často si odnášajú so sebou veľa zranení, potlačených emócií a osobnostných problémov. Toto sa môže prenášať aj na ďalšie generácie pri výchove detí, pokiaľ nepríde k uzdraveniu. Prejavy spoluzávislosti bývajú veľmi podobné aj pri spolužití s človekom, ktorý má inú závislosť ako je alkohol. 

Aké sú prejavy spoluzávislosti?

Autorka Melody Beattieová, knižného bestselleru Koniec závislosti (s. 20-25) uvádza nasledujúce prejavy:

“STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH Spoluzávislí často:

• cítia sa byť zodpovední za druhých – za ich pocity, myšlienky, skutky, správanie, voľby, túžby, potreby, šťastie, nešťastie a celý osud,

• majú pocity úzkosti, ľútosti a viny, keď druhí majú problémy,

• majú potrebu – často cítia až tlak – pomáhať druhým, riešiť ich problémy tým, že im dávajú nevyžiadané rady, rýchle nápady a riešenia alebo naprávajú ich pocity,

• sú nahnevaní, keď ich pomoc nie je účinná,

• predvídajú potreby druhých,

• nechápu, prečo druhí nerobia to isté im,

• hovoria áno, keď myslia nie; robia veci, ktoré v skutočnosti robiť nechcú; robia viac, než by mali, a robia za druhých veci, ktoré sú druhí schopní urobiť sami,

• nevedia, čo chcú ani čo potrebujú, a keď to vedia, hovoria si, že to nie je potrebné a dôležité,

• snažia sa vyhovieť druhým namiesto toho, aby vyhoveli sebe,

• ľahšie cítia a vyjadrujú rozhorčenie nad nespravodlivosťou, ktorá sa deje druhým, než nad tou, ktorá sa deje im,

• najbezpečnejšie sa cítia, keď dávajú,

• majú výčitky svedomia a cítia sa nesvoji, keď prijímajú,

• sú smutní, pretože celý svoj život len dávajú, a nedostávajú,

• priťahujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc,

• nudia sa a cítia sa bezcenní, keď neprežívajú nejakú krízovú situáciu, keď nemajú žiadny problém alebo keď nemajú komu pomôcť,

• prerušia svoju každodennú rutinu, len aby mohli urobiť alebo poradiť niekomu druhému,

• príliš sa angažujú,

• sú unáhlení a cítia sa byť stále pod tlakom,

• hlboko vo vnútri veria, že druhí sú za nich zodpovední,

• obviňujú druhých za situáciu, v ktorej sa nachádzajú,

• hovoria, že za to, ako sa cítia, môžu druhí,

• veria, že druhí ich dovádzajú do šialenstva,

• majú zlosť a pocit, že sú šikanovaní, nedocenení a využívaní,

• zisťujú, že kvôli predchádzajúcim vlastnostiam strácajú o nich druhí záujem a hnevajú sa na nich

NÍZKA SEBAÚCTA Spoluzávislí často:

• pochádzajú z problémových, rozvrátených alebo dysfunkčných rodín,

• popierajú, že by ich rodina bola problémová, rozvrátená alebo dysfunkčná,

• za všetko sa obviňujú,

• sú so sebou nespokojní vrátane toho, čo hovoria, cítia, ako myslia a konajú,

• bránia sa, sú nahnevaní a rozhorčení, keď niekto kritizuje alebo obviňuje spoluzávislých napriek tomu, že sami sa voči sebe správajú rovnako,

• odmietajú chválu a komplimenty,

• sú smutní, keď ich nechvália a nechápu (deprivácia pohladení),

• cítia sa úplne odlišní od zvyšku sveta,

• myslia si, že nie sú dosť dobrí,

• majú výčitky svedomia, keď minú peniaze na seba, na nepotrebné veci alebo len tak pre vlastnú zábavu,

• boja sa odmietnutia,

• berú veci osobne,

• sú obeťami sexuálneho, telesného, citového zneužívania, zanedbávania, opustenia alebo alkoholizmu,

• cítia sa ako obete,

• hovoria si, že nedokážu nič urobiť správne,

• boja sa robiť chyby,

• čudujú sa, prečo sa tak ťažko rozhodujú,

• očakávajú od seba vždy perfektný výkon a dokonalú prácu,

• nechápu, prečo sú so všetkým, čo urobia, nespokojní,

• majú pocit, že vedia, ako by všetko malo byť,

• majú silné pocity viny,

• hanbia sa za seba,

• myslia si, že ich život nestojí za to žiť, namiesto toho pomáhajú žiť druhým ľuďom,

• umelo si zvyšujú sebaúctu tým, že pomáhajú druhým ľuďom,

• cítia sa bezcenní a majú pocit zlyhania, keď sa druhým nedarí,

• želajú si, aby sa im v živote stali len dobré veci, ale veria tomu, že sa tak nikdy nestane,

• veria tomu, že si nezaslúžia byť šťastní,

• želajú si, aby ich druhí mali radi,

• veria tomu, že druhí ich v skutočnosti nemôžu mať radi,

• snažia sa druhým dokázať, že sú dosť dobrí,

• uspokoja sa s tým, že sú potrební.

POTLAČENIE Mnohí spoluzávislí:

• vylučujú svoje myšlienky a pocity z vedomia kvôli pocitom strachu a viny,

• boja sa byť sami sebou,

• nie sú uvoľnení a vyzerajú strnulo.

OBSESIE Spoluzávislí majú sklony:

• nadmerne sa strachovať o druhých a ich problémy

• robiť si starosti aj z tých najmalichernejších vecí,

• veľa premýšľať a hovoriť o druhých ľuďoch,

• nespať kvôli druhým ľuďom a ich problémom,

• strachovať sa,

• nenachádzať odpovede,

• kontrolovať druhých,

• snažiť sa prichytiť druhých pri nevhodnom správaní,

• pocit, že nedokážu prestať hovoriť, premýšľať a strachovať sa o druhých a ich problémy,

• prerušiť činnosť len preto, že ich niekto alebo niečo rozrušilo,

• sústreďovať všetku svoju energiu na druhých a ich problémy,

• čudovať sa, prečo nemajú nikdy dostatok energie,

• nechápať, prečo nikdy nič nedokončia.

KONTROLA Mnohí spoluzávislí:

• prežili nepríjemné udalosti s ľuďmi, ktorí boli mimo kontroly a ktorí im spôsobili mnoho žiaľu a sklamania,

• sa boja nechať druhých, aby boli sami sebou a aby udalosti mali voľný priebeh,

• si neuvedomujú a neriešia svoj strach zo straty kontroly,

• sa domnievajú, že najlepšie vedia, ako by všetko malo byť a ako by sa ľudia mali správať,

• sa snažia kontrolovať udalosti a ľudí bezmocnosťou, obviňovaním, nátlakom, zastrašovaním, dávaním rád, manipuláciou alebo panovačnosťou,

• sú neúspešní vo svojom úsilí a vyvolávajú v druhých hnev,

• sú nespokojní a zlostní,

• majú pocit, že sú ovládaní udalosťami a ľuďmi.

POPIERANIE Spoluzávislí majú sklony:

• ignorovať problémy alebo predstierať, že nijaké neexistujú,

• tváriť sa, že situácia nie je taká vážna, ako v skutočnosti je,

• navrávať si, že zajtra bude všetko lepšie,

• stále niečo robiť, aby nemuseli o ničom rozmýšľať, byť zmätení,

• byť depresívni alebo chorí,

• navštevovať doktorov a užívať upokojujúce prostriedky,

• stať sa workoholikmi a stále pracovať,

• míňať peniaze,

• prejedať sa,

• tváriť sa, že nič z toho nie je pravda,

• sledovať, ako sa problémy zhoršujú,

• veriť klamstvám,

• klamať sami seba,

• nechápať, prečo majú pocit, že strácajú rozum.

ZÁVISLOSŤ Mnohí spoluzávislí: 

• nie sú šťastní ani spokojní so sebou,

• hľadajú šťastie mimo seba,

• chytia sa každého alebo všetkého, o čom si myslia, že im prinesie šťastie,

• cítia sa veľmi ohrození stratou vecí alebo ľudí, o ktorých si myslia, že sú dôvodom ich šťastia,

• nepociťovali lásku ani uznanie rodičov, nemajú radi sami seba,

• veria, že ich druhí nemajú a ani nemôžu mať radi, zúfalo hľadajú lásku a uznanie,

• často očakávajú lásku od ľudí neschopných milovať,

• neveria, že by pre nich niekto niečo urobil,

• stotožňujú lásku s bolesťou,

• majú pocit, že ľudí skôr potrebujú, než chcú,

• snažia sa dokázať, že si zaslúžia byť milovaní,

• nepremýšľajú o tom, či sú druhí pre nich vhodní,

• obávajú sa, či sa druhým páčia a či ich druhí majú radi,

• nepremýšľajú o tom, či sami milujú druhých,

• svoj život sústreďujú okolo druhých ľudí,

• od vzťahov očakávajú, že im poskytnú šťastie a dobré pocity,

• strácajú záujem o svoj vlastný život, keď niekoho milujú,

• boja sa, že ich druhí ľudia opustia,

• neveria, že sú schopní postarať sa sami o seba,

• zostávajú vo vzťahoch, ktoré nefungujú,

• tolerujú zneužívanie, len aby ich druhí mali radi,

• cítia sa uväznení vo vzťahoch,

• ukončujú zlé vzťahy, aby vstúpili do nových, rovnako zlých,

• pochybujú o tom, či vôbec nájdu lásku.

ZLÁ KOMUNIKÁCIA Spoluzávislí často:

• obviňujú,

• vyhrážajú sa a zastrašujú,

• vnucujú,

• prosia,

• podplácajú,

• radia,

• nehovoria, čo si myslia,

• nemyslia si to, čo hovoria,

• nevedia, čo si vlastne myslia,

• neberú sa vážne,

• myslia si, že druhí ľudia ich neberú vážne,

• berú sa príliš vážne,

• svoje žiadosti a prosby vyjadrujú nepriamo, napríklad vzdychaním,

• pri rozhovore sa ťažko dostávajú k veci,

• nie sú si istí, o čo im vlastne ide,

• slová opatrne vyberajú, aby dosiahli žiaduci výsledok,

• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých poteší,

• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých vyprovokuje,

• snažia sa hovoriť tak, aby druhí ľudia urobili to, čo od nich očakávajú,

• nepoužívajú slovíčko nie,

• hovoria o druhých,

• vyhýbajú sa rozhovorom o sebe, svojich problémoch, pocitoch a myšlienkach,

• hovoria, že za všetko môžu sami,

• hovoria, že za nič nemôžu,

• sú presvedčení o tom, že na ich názore nezáleží,

• svoje názory vyjadrujú až potom, keď poznajú názory druhých,

• klamú, aby chránili a kryli ľudí, ktorých milujú,

• klamú, aby ochránili seba,

• ťažko presadzujú svoje práva,

• majú problém úprimne, otvorene a primerane vyjadriť, čo cítia,

• myslia si, že väčšina toho, čo chcú povedať, nie je dôležitá,

• rozhovory začínajú cynickým, sebaponižujúcim alebo nepriateľským spôsobom,

• ospravedlňujú sa druhým za to, že ich obťažujú.

SLABÉ HRANICE Spoluzávislí často:

• hovoria, že určité formy správania u druhých nebudú tolerovať,

• postupne zvyšujú svoju toleranciu, až nakoniec tolerujú správanie, o ktorom tvrdili, že ho nikdy tolerovať nebudú,

• dovoľujú druhým, aby ich zranili,

• nechávajú druhých, aby ich zraňovali aj naďalej,

• nechápu, prečo im tak veľmi ubližujú,

• sťažujú sa, obviňujú a snažia sa ovládať druhých, ale zväčša sa im to nepodarí,

• nakoniec sa nahnevajú,

• stávajú sa úplne netolerantní.

NEDOSTATOK DÔVERY Spoluzávislí:

• nedôverujú sami sebe,

• nedôverujú svojim pocitom,

• nedôverujú svojim rozhodnutiam,

• nedôverujú druhým ľuďom,

• snažia sa dôverovať nedôveryhodným ľuďom,

• myslia si, že ich Boh opustil,

• strácajú vieru v Boha.

HNEV Mnohí spoluzávislí:

• sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní,

• žijú s ľuďmi, ktorí sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní,

• boja sa svojho vlastného hnevu,

• boja sa hnevu druhých,

• myslia si, že druhí ich opustia, keď prejavia svoj hnev,

• myslia si, že za ich hnev môžu druhí ľudia,

• boja sa nahnevať druhých,

• majú pocit, že sú ovládaní hnevom druhých ľudí,

• potláčajú svoj hnev,

• často plačú, mávajú depresie, prejedajú sa, chorľavejú, robia zlé a podlé veci, aby sa pomstili, správajú sa nepriateľsky alebo mávajú záchvaty hnevu,

• trestajú druhých za to, že ich nahnevali,

• hanbia a obviňujú sa za svoje pocity hnevu,

• cítia stále väčšiu zlosť, nepriateľstvo a zatrpknutosť,

• cítia sa bezpečnejšie, keď sú nahnevaní, než keď sú urazení a zranení,

• nevedia, či sa vôbec svojho hnevu niekedy zbavia.

SEXUÁLNE SKLONY Niektorí spoluzávislí:

• aj v spálni sa správajú ako opatrovatelia,

• majú sexuálne styky, keď nechcú,

• majú sexuálny styk, hoci by sa radšej objímali a maznali,

• snažia sa o sexuálny styk, keď sú nahnevaní alebo zranení,

• odmietajú sexuálny styk, pretože sú na svojich partnerov nahnevaní,

• boja sa straty kontroly,

• len s ťažkosťami dokážu vyjadriť svoje želania pri milovaní,

• citovo sa uzatvárajú,

• cítia sexuálny odpor k partnerovi, i nehovoria o tom,

• napriek tomu sa k sexu nútia, redukujú sexuálny styk na technickú záležitosť,

• nechápu, prečo ich sex neuspokojuje,

• strácajú o sex záujem,

• vymýšľajú si dôvody, aby sa mu vyhli,

• túžia po tom, aby ich sexuálny partner zomrel, odišiel alebo pochopil ich pocity,

• majú bujné sexuálne fantázie o druhých,

• majú mimomanželské sexuálne styky alebo o nich uvažujú.

RÔZNE Spoluzávislí majú sklony:

• byť extrémne zodpovední,

• byť extrémne nezodpovední,

• byť mučeníkmi, ktorí obetujú svoje šťastie i šťastie druhých kvôli veciam, ktoré si obetu nevyžadujú,

• ťažko sa s ľuďmi zbližovať,

• ťažko sa zabaviť a byť spontánni,

• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku pasívne, plačom, urazením alebo bezmocnosťou,

• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku: agresívne – násilím, hnevom a tyranizovaním,

• striedať pasívne a agresívne reakcie,

• byť kolísaví v citoch a rozhodovaní,

• smiať sa, keď sa im chce plakať,

• byť verní svojim návykom a ľuďom napriek tomu, že ich to zraňuje,

• hanbiť sa za svoje rodinné, osobné a manželské problémy,

• nechápať svoje problémy a byť z nich zmätení,

• zakrývať, klamať a tajiť svoje problémy,

• nevyhľadávať pomoc, pretože si hovoria, že problém nie je taký vážny alebo dôležitý,

• nechápať, prečo ich problém nezmizne.

POKROČILÉ ŠTÁDIUM V neskorších štádiách spoluzávislí:

• sú apatickí,

• sú depresívni,

• stávajú sa uzavretí a izolujú sa, i úplne strácajú zmysel pre každodennú rutinu a štruktúru dňa,

• zneužívajú alebo zanedbávajú svoje deti a ostatné povinnosti,

• trpia beznádejou,

• začínajú rozmýšľať o úteku zo vzťahu, v ktorom sa cítia uväznení,

• premýšľajú o samovražde,

• stávajú sa násilnými,

• vážne duševne alebo telesne ochorejú,

• trpia poruchami stravovania (prejedajú sa alebo takmer vôbec nejedia),

• stávajú sa závislými od alkoholu alebo iných drog.”

Videá o spoluzávislosti (nezabudnite si po spustení videa nastaviť slovenské titulky):

Čo sa dá robiť pre uzdravenie zo spoluzávislosti a kde nájdem pomoc? Odpovede na tieto otázky budú v krátkom čase v ďalšom článku.

Zdroje:

  • www.matadornetwork.com, Rozália Gešková
  • Beatttie, Melody: The New Codependency, Simon and Schuster Paperback, New York: 2009
  • BEATTIEOVÁ, Melody: Koniec závislosti, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava: 2006
The following two tabs change content below.

Pavel Chvojka

Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše.

Príbuzné články

Najnovšie články

Staršie príspevky:
laskyplne manzelstvo
Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou...

Zavrieť