Kontakt

Občianske združenie: Manželský sľub

IČO: 42262763

Registračné číslo: VVS/1-900/90-39568

Lachova 37

Bratislava

851 03

E-mail: info@manzelskyslub.sk