Články

manzel melancholik

Manžel MELANCHOLIK

Manžel melancholik má introvertnú povahu (zameranú do svojho vnútra). Dôležíté sú pre neho princípy, spravodlivosť a pravda. Reflektuje život, je málo iniciatívny a pomalý v reakciách. Má rád, keď sa robia správne veci správnym spôsobom.  Nerád sa iniciatívne pripája do spoločenstiev a nie je rád nasledovníkom niekoho či niečoho.

Silné stránky: Býva verný rodine, túži po poriadku a organizovanom domove. Manželstvo berie seriózne a s veľkou zodpovednosťou. Vníma detaily, ktoré si iní nemusia všimnúť. 

Slabé stránky: Veľmi rád kritizuje, avšak veľmi váhavo sa podrobí zmene. Je prirozdenejšia pre neho vyžadovačnosť ako motivácia druhých. Kladie veľkú dôležitosť maličkostiam. Vie sa ľahko dostať do depresie a znechutenia, keď vníma nedokonalých ľudí a situácie, ktorí nežijú podľa ideálov. Má tendenciu byť perfekcionistom a snahú robiť druhých ľudí perfektnými.

Čo mu pomáha: Potrebuje, povzbudenie v tom, aby kládol väčší dôraz na budovanie vzťahov, menší dôraz na robenie vecí tým správnym spôsobom. Potrebuje mať čas sám so sebou vo svojej hĺbke, aby dokázal sa od niektorých vecí viac odosobniť a aby bol radostný, menej kritický a vyžadovačný voči manželovi či deťom. Taktiež mu pomáha krása prírody a meditácia nad ňou.

Foto: njaj, FREE DIGITAL PHOTOS

manzel flegmatik

Manžel FLEGMATIK

Manžel flegmatik má introvertnú povahu (vnútorný život). Miluje pokoj, spoluprácu a hormóniu. Je pokojný, rešpektujúci a kľudný.

Silné stránky:  Býva podporujúci v tichosti a nepriamo. Svedomitý a oddaný. Snaží sa o pokoj vo vzťahoch. Keď sa pre niečo rozhodne, je tomu veľmi verný.

Slabé stránky: Nerád ide do konfrontácie a radšej zoberie vinu na seba. Niekedy prehliada problémy alebo ich zmenšuje. Nerád preberá vedenie a ľahko sa nechá odradiť. Pôsobí niekedy odmerane a vzdialene. Má taktiež tendenciu k lenivosti.

Čo mu pomáha: Potrebuje veľa povzbudenia, aby bol vodcom a zastával disciplínu pri deťoch. Naliehavosť ho skôr odradí ako motivuje. Pochvala a uznanie sú pre neho veľmi dôležité.

Foto: Free Digital Photos

manzel sangvinik

Manžel SANGVINIK

Manžel Sangvinik má extrovertnú povahu. Je optimistický, kreatívny, má záujem o druhých a rôzne veci. Miluje zábavu a dobrodružstvo. Vyhľadáva radosť a šťastie vo vzťahoch a vzťahy mú “dobíjajú baterky”.

Silné stránky: Veľkú dôležitosť dáva vzťahom, je veľmi aktívny, napríklad v zábave, dobrovoľníctve, networkingu a taktiež v hostiteľstve. S deťmi to veľmi dobre vie a váží si vyjadrovanie pocitov. 

Slabé stránky: Vo vzťahoch môže byť povrchný, uprednostňuje zábavu pred povinnosťami a taktiež ju môže uprednostniť mimo domu pred povinnosťami doma. Býva impulzívny a má ťažkosti s doťahovaním vecí. 

Čo mu pomáha: Potrebuje pozornosť, náklonnosť. Povzbudzovanie mu pomáha, aby išiel na hĺbku vo vedomostiach. Pomáha mu asistencia pri doťahovaní vecí a povzbudenie, aby sa zamyslel a reflektoval život. Z pravej lásky sa dokáže obetovať, vie byť veľkodušný, sebareflektívny a budovať milujúci a podporujúci domov. 

Foto: imagerymajestic, Free Digital Photos

manzel cholerik manzelsky slub

Manžel CHOLERIK

Manžel cholerik má extrovertnú povahu. Je cieľavedomý, rád dosahuje rýchlo a priamo svoje výsledky. K cieľu sa snaží dostať priamo bez oblkľúk. Je produktívny, nadšený, vecný, usilovný, konfrontačný, spoľahlivosť a dosahovanie výsledkov sú pre neho dôležité. Dokáže rýchlo plniť svoje povinnosti, či už doma alebo v práci. Vyjadruje čo si myslí a rád si dáva vysoké ciele.

Silné stránky: Cholerik je veľmi dobrý motivátor, iniciátor a prirodzený vodca, takže v manželstve s veľkou pravdepodobnosťou nie je problém s tým, že by ho niekto musel nakopávať k tomu, aby viedol. Veľmi rýchlo sa učí a prispôsobuje novým veciam a okolnostiam. Je ambiciózny a poháňa ho myšlienka dosahovania úsepechu.

Slabé stránky: je pyšný, rád má veci a ľudí pod kontrolou, je panovačný a pohrdavý. Nejde do situácii, kde by mohol byť vnútorne ľahko zranený. Potrebuje povzbudenie, aby dokázal vyjadriť svoje najhlbšie pocity. Potrebuje pomôcť, aby bol citlivejší. Niekedy je k druhým veľmi ostrý a je hádavý.

Čo mu pomáha: Cholerik potrebuje pre svoj rast čas, kedy sa môže zastaviť a koncentrovať na to, čo je vo vzťahu dôležité.