Články

Láskyplné Manželstvo Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?.jpg

Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou aj nasledujúce poradie: kritika, pohŕdanie, obrana a zablokovanie sa. Je preto dôležité si dávať pozor na nekonštruktívnu kritiku, zovšeobecňovanie. Pohŕdanie partnerom a pozeranie na neho z hora má negatívne dôsledky, z čoho on môže cítiť neúctu a to, že ho žena môže vnímať ako menejcenného. Po týchto dvoch prichádza často k obrane, pričom najčastejšie sa jedná o obviňovanie, kde sa už nehľadá konrétne riešenie na konkrétny problém, ale vždy za všetko môže partner. “Ty za to môžeš.” “Ty si na vine.” “Ty si zlý.” Obrana často vyvoláva nárast konfliktu a môže tiež viesť ku kritike a pohŕdaniu. Tieto tri majú obvykle za následok štvrtého jazdca, ktorým je rezignovanie (zablokovanie sa) a najčastejšie prichádza najneskôr zo všetkých jazdcov. Pod zablokovaním sa rozumie nezáujem o komunikáciu, či odmietanie spolupráce. Žena niečo hovorí a muž už ani nereaguje a prípadne uhne pohľadom alebo si zapne televíziu. V tomto bode ide už o akési odmietnutie nielen manželkynej komunikácie, ale aj jej samotnej. Najčastejšie používajú tohto jazdca muži. Totiž, takéto konflikty podľa štúdie Dr. Gottmana majú častejšie negatívny dopad na zdravotný stav mužov. Uzvaretie sa a nereagovanie pomáha mužom zdravotne prekonať tento náročný psychický tlak, ktorého dôsledkom je zvýšený krvný tlak a teda jeho vplyv na celkové zdravie. Blokádou či vypnutím si dokážu ochrániť svoj organizmus pred ďalším ničením zdravia. Muži si však nemusia uvedomovať, prečo takto automaticky konajú. Zvyčajne, keď sa už vyskytli všetci štyria jazdci na scéne, tak sa môžu vyskytovať stále častejšie aj všetci štyria v jednej komunikácii. Tým sa môže vytvoriť jeden bludný kruh, z ktorého je veľmi ťažké výjsť von a čoho dôsledkom môže byť úplné zlyhanie manželstva. Preto je dôležité vyvarovať sa jednotlivým jazdcom, brať manžela, manželku ako jedinečného človeka, ktorý má svoje silné stránky a slabé stránky ako každý jeden na svete a hľadať spoločnú cestu k láskyplnému vzťahu, ktorý je postavený na prijímaní toho druhého taký, aký je. Každý človek jednotlivo rozdhoduje o tom, ako bude na jednotlivé impulzy reagovať. Určite to nie je ľahké. Ak si neviete dať rady, skúste vyhľadať dobrého odborníka, ktorý vám môže pomôcť na tejto ceste.

Foto: Free Digital Photos, Nenetus