Pravidlá blogu

  1. Za obsah stránky manzelskyslub.sk nedávame žiadnu záruku a nenesieme zodpovednosť za zlé, či nedbalé použivanie informácií, či dôsledky používania tejto webstránky, s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v zákone.
  2. Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť a užívateľ je zodpovedný za to, že si bude sledovať aktuálnosť pravidiel a v prípade zmeny si ich naštuduje a ak s nimi nesúhlasí, opustí web stránku.
  3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 31.1.2015

Ochrana osobných údajov

V prípade prihlásenia sa do e-mailového formulára, budú vaše údaje spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Váš e-mail nezdieľame s tretími stranami. Databáza e-mailov je uložená u spoločnosti SmartEmailing.

Pre zlepšovanie kvality webstránky manzelskyslub.sk ukladáme informácie a štatistické údaje ako napríklad IP adresu a dátum prístupu. 

(Visited 422 times, 3 visits today)