Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2
Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie:

Postupne si v dvoch článkoch rozoberieme, čo je spoluzávislosť, aké sú jej prejavy, ako sa dá liečiť a kde je možné vyhľadať pomoc.

Spoluzávislosť? 

„Spoluzávislý človek je ten, kto sa dáva ovplyvňovať správaním druhého človeka a cíti nutkanie kontrolovať jeho správanie.“ Samozrejme nie je to len toto a má to ďalšie prejavy, o ktorých sa dočítate v tomto článku. (Melody Beattieová, s. 18)

Počuli sme už o závislostiach na alkohole, gamblerstve, drogách, sexe či iných ale čo je to spoluzávislosť? Áno, manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú. 

Slovensko sa umiestnilo na 8. mieste v spotrebe alkoholu na svete. Alkoholizmus začína už v mladom veku na školách. Tento fakt má veľký dopad na manželstvá a rodiny. Ľudia, ktorí žijú s alkoholikom často si odnášajú so sebou veľa zranení, potlačených emócií a osobnostných problémov. Toto sa môže prenášať aj na ďalšie generácie pri výchove detí, pokiaľ nepríde k uzdraveniu. Prejavy spoluzávislosti bývajú veľmi podobné aj pri spolužití s človekom, ktorý má inú závislosť ako je alkohol. 

Aké sú prejavy spoluzávislosti?

Autorka Melody Beattieová, knižného bestselleru Koniec závislosti (s. 20-25) uvádza nasledujúce prejavy:

„STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH Spoluzávislí často:

• cítia sa byť zodpovední za druhých – za ich pocity, myšlienky, skutky, správanie, voľby, túžby, potreby, šťastie, nešťastie a celý osud,

• majú pocity úzkosti, ľútosti a viny, keď druhí majú problémy,

• majú potrebu – často cítia až tlak – pomáhať druhým, riešiť ich problémy tým, že im dávajú nevyžiadané rady, rýchle nápady a riešenia alebo naprávajú ich pocity,

• sú nahnevaní, keď ich pomoc nie je účinná,

• predvídajú potreby druhých,

• nechápu, prečo druhí nerobia to isté im,

• hovoria áno, keď myslia nie; robia veci, ktoré v skutočnosti robiť nechcú; robia viac, než by mali, a robia za druhých veci, ktoré sú druhí schopní urobiť sami,

• nevedia, čo chcú ani čo potrebujú, a keď to vedia, hovoria si, že to nie je potrebné a dôležité,

• snažia sa vyhovieť druhým namiesto toho, aby vyhoveli sebe,

• ľahšie cítia a vyjadrujú rozhorčenie nad nespravodlivosťou, ktorá sa deje druhým, než nad tou, ktorá sa deje im,

• najbezpečnejšie sa cítia, keď dávajú,

• majú výčitky svedomia a cítia sa nesvoji, keď prijímajú,

• sú smutní, pretože celý svoj život len dávajú, a nedostávajú,

• priťahujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc,

• nudia sa a cítia sa bezcenní, keď neprežívajú nejakú krízovú situáciu, keď nemajú žiadny problém alebo keď nemajú komu pomôcť,

• prerušia svoju každodennú rutinu, len aby mohli urobiť alebo poradiť niekomu druhému,

• príliš sa angažujú,

• sú unáhlení a cítia sa byť stále pod tlakom,

• hlboko vo vnútri veria, že druhí sú za nich zodpovední,

• obviňujú druhých za situáciu, v ktorej sa nachádzajú,

• hovoria, že za to, ako sa cítia, môžu druhí,

• veria, že druhí ich dovádzajú do šialenstva,

• majú zlosť a pocit, že sú šikanovaní, nedocenení a využívaní,

• zisťujú, že kvôli predchádzajúcim vlastnostiam strácajú o nich druhí záujem a hnevajú sa na nich

NÍZKA SEBAÚCTA Spoluzávislí často:

• pochádzajú z problémových, rozvrátených alebo dysfunkčných rodín,

• popierajú, že by ich rodina bola problémová, rozvrátená alebo dysfunkčná,

• za všetko sa obviňujú,

• sú so sebou nespokojní vrátane toho, čo hovoria, cítia, ako myslia a konajú,

• bránia sa, sú nahnevaní a rozhorčení, keď niekto kritizuje alebo obviňuje spoluzávislých napriek tomu, že sami sa voči sebe správajú rovnako,

• odmietajú chválu a komplimenty,

• sú smutní, keď ich nechvália a nechápu (deprivácia pohladení),

• cítia sa úplne odlišní od zvyšku sveta,

• myslia si, že nie sú dosť dobrí,

• majú výčitky svedomia, keď minú peniaze na seba, na nepotrebné veci alebo len tak pre vlastnú zábavu,

• boja sa odmietnutia,

• berú veci osobne,

• sú obeťami sexuálneho, telesného, citového zneužívania, zanedbávania, opustenia alebo alkoholizmu,

• cítia sa ako obete,

• hovoria si, že nedokážu nič urobiť správne,

• boja sa robiť chyby,

• čudujú sa, prečo sa tak ťažko rozhodujú,

• očakávajú od seba vždy perfektný výkon a dokonalú prácu,

• nechápu, prečo sú so všetkým, čo urobia, nespokojní,

• majú pocit, že vedia, ako by všetko malo byť,

• majú silné pocity viny,

• hanbia sa za seba,

• myslia si, že ich život nestojí za to žiť, namiesto toho pomáhajú žiť druhým ľuďom,

• umelo si zvyšujú sebaúctu tým, že pomáhajú druhým ľuďom,

• cítia sa bezcenní a majú pocit zlyhania, keď sa druhým nedarí,

• želajú si, aby sa im v živote stali len dobré veci, ale veria tomu, že sa tak nikdy nestane,

• veria tomu, že si nezaslúžia byť šťastní,

• želajú si, aby ich druhí mali radi,

• veria tomu, že druhí ich v skutočnosti nemôžu mať radi,

• snažia sa druhým dokázať, že sú dosť dobrí,

• uspokoja sa s tým, že sú potrební.

POTLAČENIE Mnohí spoluzávislí:

• vylučujú svoje myšlienky a pocity z vedomia kvôli pocitom strachu a viny,

• boja sa byť sami sebou,

• nie sú uvoľnení a vyzerajú strnulo.

OBSESIE Spoluzávislí majú sklony:

• nadmerne sa strachovať o druhých a ich problémy

• robiť si starosti aj z tých najmalichernejších vecí,

• veľa premýšľať a hovoriť o druhých ľuďoch,

• nespať kvôli druhým ľuďom a ich problémom,

• strachovať sa,

• nenachádzať odpovede,

• kontrolovať druhých,

• snažiť sa prichytiť druhých pri nevhodnom správaní,

• pocit, že nedokážu prestať hovoriť, premýšľať a strachovať sa o druhých a ich problémy,

• prerušiť činnosť len preto, že ich niekto alebo niečo rozrušilo,

• sústreďovať všetku svoju energiu na druhých a ich problémy,

• čudovať sa, prečo nemajú nikdy dostatok energie,

• nechápať, prečo nikdy nič nedokončia.

KONTROLA Mnohí spoluzávislí:

• prežili nepríjemné udalosti s ľuďmi, ktorí boli mimo kontroly a ktorí im spôsobili mnoho žiaľu a sklamania,

• sa boja nechať druhých, aby boli sami sebou a aby udalosti mali voľný priebeh,

• si neuvedomujú a neriešia svoj strach zo straty kontroly,

• sa domnievajú, že najlepšie vedia, ako by všetko malo byť a ako by sa ľudia mali správať,

• sa snažia kontrolovať udalosti a ľudí bezmocnosťou, obviňovaním, nátlakom, zastrašovaním, dávaním rád, manipuláciou alebo panovačnosťou,

• sú neúspešní vo svojom úsilí a vyvolávajú v druhých hnev,

• sú nespokojní a zlostní,

• majú pocit, že sú ovládaní udalosťami a ľuďmi.

POPIERANIE Spoluzávislí majú sklony:

• ignorovať problémy alebo predstierať, že nijaké neexistujú,

• tváriť sa, že situácia nie je taká vážna, ako v skutočnosti je,

• navrávať si, že zajtra bude všetko lepšie,

• stále niečo robiť, aby nemuseli o ničom rozmýšľať, byť zmätení,

• byť depresívni alebo chorí,

• navštevovať doktorov a užívať upokojujúce prostriedky,

• stať sa workoholikmi a stále pracovať,

• míňať peniaze,

• prejedať sa,

• tváriť sa, že nič z toho nie je pravda,

• sledovať, ako sa problémy zhoršujú,

• veriť klamstvám,

• klamať sami seba,

• nechápať, prečo majú pocit, že strácajú rozum.

ZÁVISLOSŤ Mnohí spoluzávislí: 

• nie sú šťastní ani spokojní so sebou,

• hľadajú šťastie mimo seba,

• chytia sa každého alebo všetkého, o čom si myslia, že im prinesie šťastie,

• cítia sa veľmi ohrození stratou vecí alebo ľudí, o ktorých si myslia, že sú dôvodom ich šťastia,

• nepociťovali lásku ani uznanie rodičov, nemajú radi sami seba,

• veria, že ich druhí nemajú a ani nemôžu mať radi, zúfalo hľadajú lásku a uznanie,

• často očakávajú lásku od ľudí neschopných milovať,

• neveria, že by pre nich niekto niečo urobil,

• stotožňujú lásku s bolesťou,

• majú pocit, že ľudí skôr potrebujú, než chcú,

• snažia sa dokázať, že si zaslúžia byť milovaní,

• nepremýšľajú o tom, či sú druhí pre nich vhodní,

• obávajú sa, či sa druhým páčia a či ich druhí majú radi,

• nepremýšľajú o tom, či sami milujú druhých,

• svoj život sústreďujú okolo druhých ľudí,

• od vzťahov očakávajú, že im poskytnú šťastie a dobré pocity,

• strácajú záujem o svoj vlastný život, keď niekoho milujú,

• boja sa, že ich druhí ľudia opustia,

• neveria, že sú schopní postarať sa sami o seba,

• zostávajú vo vzťahoch, ktoré nefungujú,

• tolerujú zneužívanie, len aby ich druhí mali radi,

• cítia sa uväznení vo vzťahoch,

• ukončujú zlé vzťahy, aby vstúpili do nových, rovnako zlých,

• pochybujú o tom, či vôbec nájdu lásku.

ZLÁ KOMUNIKÁCIA Spoluzávislí často:

• obviňujú,

• vyhrážajú sa a zastrašujú,

• vnucujú,

• prosia,

• podplácajú,

• radia,

• nehovoria, čo si myslia,

• nemyslia si to, čo hovoria,

• nevedia, čo si vlastne myslia,

• neberú sa vážne,

• myslia si, že druhí ľudia ich neberú vážne,

• berú sa príliš vážne,

• svoje žiadosti a prosby vyjadrujú nepriamo, napríklad vzdychaním,

• pri rozhovore sa ťažko dostávajú k veci,

• nie sú si istí, o čo im vlastne ide,

• slová opatrne vyberajú, aby dosiahli žiaduci výsledok,

• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých poteší,

• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých vyprovokuje,

• snažia sa hovoriť tak, aby druhí ľudia urobili to, čo od nich očakávajú,

• nepoužívajú slovíčko nie,

• hovoria o druhých,

• vyhýbajú sa rozhovorom o sebe, svojich problémoch, pocitoch a myšlienkach,

• hovoria, že za všetko môžu sami,

• hovoria, že za nič nemôžu,

• sú presvedčení o tom, že na ich názore nezáleží,

• svoje názory vyjadrujú až potom, keď poznajú názory druhých,

• klamú, aby chránili a kryli ľudí, ktorých milujú,

• klamú, aby ochránili seba,

• ťažko presadzujú svoje práva,

• majú problém úprimne, otvorene a primerane vyjadriť, čo cítia,

• myslia si, že väčšina toho, čo chcú povedať, nie je dôležitá,

• rozhovory začínajú cynickým, sebaponižujúcim alebo nepriateľským spôsobom,

• ospravedlňujú sa druhým za to, že ich obťažujú.

SLABÉ HRANICE Spoluzávislí často:

• hovoria, že určité formy správania u druhých nebudú tolerovať,

• postupne zvyšujú svoju toleranciu, až nakoniec tolerujú správanie, o ktorom tvrdili, že ho nikdy tolerovať nebudú,

• dovoľujú druhým, aby ich zranili,

• nechávajú druhých, aby ich zraňovali aj naďalej,

• nechápu, prečo im tak veľmi ubližujú,

• sťažujú sa, obviňujú a snažia sa ovládať druhých, ale zväčša sa im to nepodarí,

• nakoniec sa nahnevajú,

• stávajú sa úplne netolerantní.

NEDOSTATOK DÔVERY Spoluzávislí:

• nedôverujú sami sebe,

• nedôverujú svojim pocitom,

• nedôverujú svojim rozhodnutiam,

• nedôverujú druhým ľuďom,

• snažia sa dôverovať nedôveryhodným ľuďom,

• myslia si, že ich Boh opustil,

• strácajú vieru v Boha.

HNEV Mnohí spoluzávislí:

• sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní,

• žijú s ľuďmi, ktorí sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní,

• boja sa svojho vlastného hnevu,

• boja sa hnevu druhých,

• myslia si, že druhí ich opustia, keď prejavia svoj hnev,

• myslia si, že za ich hnev môžu druhí ľudia,

• boja sa nahnevať druhých,

• majú pocit, že sú ovládaní hnevom druhých ľudí,

• potláčajú svoj hnev,

• často plačú, mávajú depresie, prejedajú sa, chorľavejú, robia zlé a podlé veci, aby sa pomstili, správajú sa nepriateľsky alebo mávajú záchvaty hnevu,

• trestajú druhých za to, že ich nahnevali,

• hanbia a obviňujú sa za svoje pocity hnevu,

• cítia stále väčšiu zlosť, nepriateľstvo a zatrpknutosť,

• cítia sa bezpečnejšie, keď sú nahnevaní, než keď sú urazení a zranení,

• nevedia, či sa vôbec svojho hnevu niekedy zbavia.

SEXUÁLNE SKLONY Niektorí spoluzávislí:

• aj v spálni sa správajú ako opatrovatelia,

• majú sexuálne styky, keď nechcú,

• majú sexuálny styk, hoci by sa radšej objímali a maznali,

• snažia sa o sexuálny styk, keď sú nahnevaní alebo zranení,

• odmietajú sexuálny styk, pretože sú na svojich partnerov nahnevaní,

• boja sa straty kontroly,

• len s ťažkosťami dokážu vyjadriť svoje želania pri milovaní,

• citovo sa uzatvárajú,

• cítia sexuálny odpor k partnerovi, i nehovoria o tom,

• napriek tomu sa k sexu nútia, redukujú sexuálny styk na technickú záležitosť,

• nechápu, prečo ich sex neuspokojuje,

• strácajú o sex záujem,

• vymýšľajú si dôvody, aby sa mu vyhli,

• túžia po tom, aby ich sexuálny partner zomrel, odišiel alebo pochopil ich pocity,

• majú bujné sexuálne fantázie o druhých,

• majú mimomanželské sexuálne styky alebo o nich uvažujú.

RÔZNE Spoluzávislí majú sklony:

• byť extrémne zodpovední,

• byť extrémne nezodpovední,

• byť mučeníkmi, ktorí obetujú svoje šťastie i šťastie druhých kvôli veciam, ktoré si obetu nevyžadujú,

• ťažko sa s ľuďmi zbližovať,

• ťažko sa zabaviť a byť spontánni,

• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku pasívne, plačom, urazením alebo bezmocnosťou,

• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku: agresívne – násilím, hnevom a tyranizovaním,

• striedať pasívne a agresívne reakcie,

• byť kolísaví v citoch a rozhodovaní,

• smiať sa, keď sa im chce plakať,

• byť verní svojim návykom a ľuďom napriek tomu, že ich to zraňuje,

• hanbiť sa za svoje rodinné, osobné a manželské problémy,

• nechápať svoje problémy a byť z nich zmätení,

• zakrývať, klamať a tajiť svoje problémy,

• nevyhľadávať pomoc, pretože si hovoria, že problém nie je taký vážny alebo dôležitý,

• nechápať, prečo ich problém nezmizne.

POKROČILÉ ŠTÁDIUM V neskorších štádiách spoluzávislí:

• sú apatickí,

• sú depresívni,

• stávajú sa uzavretí a izolujú sa, i úplne strácajú zmysel pre každodennú rutinu a štruktúru dňa,

• zneužívajú alebo zanedbávajú svoje deti a ostatné povinnosti,

• trpia beznádejou,

• začínajú rozmýšľať o úteku zo vzťahu, v ktorom sa cítia uväznení,

• premýšľajú o samovražde,

• stávajú sa násilnými,

• vážne duševne alebo telesne ochorejú,

• trpia poruchami stravovania (prejedajú sa alebo takmer vôbec nejedia),

• stávajú sa závislými od alkoholu alebo iných drog.“

Videá o spoluzávislosti (nezabudnite si po spustení videa nastaviť slovenské titulky):

Čo sa dá robiť pre uzdravenie zo spoluzávislosti a kde nájdem pomoc? Odpovede na tieto otázky budú v krátkom čase v ďalšom článku.

Zdroje:

  • www.matadornetwork.com, Rozália Gešková
  • Beatttie, Melody: The New Codependency, Simon and Schuster Paperback, New York: 2009
  • BEATTIEOVÁ, Melody: Koniec závislosti, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava: 2006

(Visited 1 956 times, 35 visits today)The following two tabs change content below.
Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše. Môžeš sa pridať k jeho fanúšikom na Facebooku.

Komenty

komentov

Pavel Chvojkahttp://www.chvojka.sk
Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše. Môžeš sa pridať k jeho fanúšikom na Facebooku.

Related Articles

Budujúce a láskyplné manželstvo: ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Zdravé sebavedomie je dôležitým predpokladom pre láskyplný vzťah v manželstve. Virginia Satir skúmala najdôležitejšie vplyvy na funkčnosť rodiny. Z výskumu vyšli štyry dôležité aspekty pre fungujúcu...

Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2

Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie: Postupne si v...

Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou aj nasledujúce poradie: kritika,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
2,465FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Budujúce a láskyplné manželstvo: ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Zdravé sebavedomie je dôležitým predpokladom pre láskyplný vzťah v manželstve. Virginia Satir skúmala najdôležitejšie vplyvy na funkčnosť rodiny. Z výskumu vyšli štyry dôležité aspekty pre fungujúcu...

Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2

Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie: Postupne si v...

Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou aj nasledujúce poradie: kritika,...

Prejav lásku svojej manželke. Aj dnes je na to super príležitosť.

"Prejaviť lásku mojej manželke? Rád by som, ale ako?" Skús si rozpomenúť na chvíle, kedy ti vyjadrila, čo sa jej páči a čo ju nápĺňa...

Za čo si vďačná svojmu manželovi?

Dnes je práve ten deň, kedy môžeš využiť šancu a vyjadriť svojmu manželovi, ktoré spoločné momenty si zachovávaš vo svojom srdci. Taktiež je vhodný čas...
(Visited 2 times, 2 visits today)

Komenty

komentov

Staršie príspevky:
laskyplne manzelstvo
Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou...

Zavrieť