Národná konferencia

SPOLOČNE ZA MANŽELSTVO

24.10.2015 v Bratislave*

* konkrétne miesto konferencie bude bližšie špecifikované dostatočne vopred

Konferencia je určená pre: manželov, odborníkov, politikov, aktivitstov, organizácie, firmy, média, cirkev a všetkých ktorých táto téma zaujíma

Predregistrácia bola spustená!

Foto: free digital photos, Vlado

Manželia, spoločnosť, vláda, politici, organizácie, firmy, média a cirkev potrebujú spolupracovať pre stabilné manželstvá. Rozvodovosť sa nás všetkých týka. Jej dôsledky majú vplyv na celú spoločnosť a ekonomiku národa. Nemôžeme si pred ňou zakrývať oči. Už teraz sa takmer každé druhé manželstvo rozvádza. Vo väčšine prípadov sa uvádza ako dôvod rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Čo môže štát v spolupráci so spoločnosťou urobiť pre stabilitu manželstiev? Spoločne hľadajme riešenia, ktoré napomôžu k zlepšeniu situácie stability manželstiev na Slovensku. 

PREDBEŽNÝ PROGRAM

8:00 Začiatok registrácie

9:00 Úvod

9:20 – 10:20 Blok 1: Slovensko a jeho cesta k stabilným manželstvám 1

10:20 Prestávka

11:00 – 12:30 Blok 2: Dôležité piliere stabilného manželstva plného lásky, vernosti a uznania

12:30 Obed

14:00 – 15:00 Blok 3: Slovensko a jeho cesta k stabilným manželstvám 2

15:00 Prestávka

16:00 – 18:00 Blok 4: Workshopy

18:30 Záver

Organizácia podporujúca manželstvo

Ste organizácia podporujúca manželstvo? Pridajte sa k nám e-mailom a vyjadrite podporu manželstvu: konferencia@manzelskyslub.sk

Sponozori a partneri

Podporiť nás môžete príspevkom na účet, ktorý tu onedlho pribudne. Zatiaľ nás môžete kontaktovať e-mailom: konferencia@manzelskyslub.sk. Všetkých sponzorov, partnerov a spolupracujúce organizácie uverejníme na tejto stránke a v materiáloch, ktoré dostanú účastníci.

Dobrovoľníci

Rád by si sa zapojil do organizácie konferencie, či priamo na konferencii ako dobrovoľník? Neváhaj nám o sebe dať vedieť e-mailom a napíš nám, s čím by si rád pomohol a prípadne, čo rád pracovne robíš. Pomôže nám, ak nám pošleš tvoj životopis.

E-mail: konferencia@manzelskyslub.sk

(Visited 1 205 times, 1 visits today)