manzel sangvinik

Manžel SANGVINIK

Manžel Sangvinik má extrovertnú povahu. Je optimistický, kreatívny, má záujem o druhých a rôzne veci. Miluje zábavu a dobrodružstvo. Vyhľadáva radosť a šťastie vo vzťahoch a vzťahy mú “dobíjajú baterky”.

Silné stránky: Veľkú dôležitosť dáva vzťahom, je veľmi aktívny, napríklad v zábave, dobrovoľníctve, networkingu a taktiež v hostiteľstve. S deťmi to veľmi dobre vie a váží si vyjadrovanie pocitov. 

Slabé stránky: Vo vzťahoch môže byť povrchný, uprednostňuje zábavu pred povinnosťami a taktiež ju môže uprednostniť mimo domu pred povinnosťami doma. Býva impulzívny a má ťažkosti s doťahovaním vecí. 

Čo mu pomáha: Potrebuje pozornosť, náklonnosť. Povzbudzovanie mu pomáha, aby išiel na hĺbku vo vedomostiach. Pomáha mu asistencia pri doťahovaní vecí a povzbudenie, aby sa zamyslel a reflektoval život. Z pravej lásky sa dokáže obetovať, vie byť veľkodušný, sebareflektívny a budovať milujúci a podporujúci domov. 

Foto: imagerymajestic, Free Digital Photos