manzel cholerik manzelsky slub

Manžel CHOLERIK

Manžel cholerik má extrovertnú povahu. Je cieľavedomý, rád dosahuje rýchlo a priamo svoje výsledky. K cieľu sa snaží dostať priamo bez oblkľúk. Je produktívny, nadšený, vecný, usilovný, konfrontačný, spoľahlivosť a dosahovanie výsledkov sú pre neho dôležité. Dokáže rýchlo plniť svoje povinnosti, či už doma alebo v práci. Vyjadruje čo si myslí a rád si dáva vysoké ciele.

Silné stránky: Cholerik je veľmi dobrý motivátor, iniciátor a prirodzený vodca, takže v manželstve s veľkou pravdepodobnosťou nie je problém s tým, že by ho niekto musel nakopávať k tomu, aby viedol. Veľmi rýchlo sa učí a prispôsobuje novým veciam a okolnostiam. Je ambiciózny a poháňa ho myšlienka dosahovania úsepechu.

Slabé stránky: je pyšný, rád má veci a ľudí pod kontrolou, je panovačný a pohrdavý. Nejde do situácii, kde by mohol byť vnútorne ľahko zranený. Potrebuje povzbudenie, aby dokázal vyjadriť svoje najhlbšie pocity. Potrebuje pomôcť, aby bol citlivejší. Niekedy je k druhým veľmi ostrý a je hádavý.

Čo mu pomáha: Cholerik potrebuje pre svoj rast čas, kedy sa môže zastaviť a koncentrovať na to, čo je vo vzťahu dôležité.