Financna zbierka manzelsky slub

Prispejte, aby online kurzy a pridávanie článkov mohli byť obnovené

Prevádzka webu ManzelskySlub.sk bola doteraz platená z vlastných zdrojov už niekoľko rokov. Potrebujeme vašu pomoc, aby portál mohol ďalej napredovať a naďalej pomáhať manželstvám.

Preto vyhlasujeme finančnú zbierku.

Tieto poniaze budú použité na spravovanie portálu, pridávanie ďalších článkov, obnovenie online kurzov a ďalšie rozširovanie.

Príspevky posielajte na účet organizácie po kliknutí na:

PRISPIEŤ

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok!

 

Budujúce a láskyplné manželstvo ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Budujúce a láskyplné manželstvo: ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Zdravé sebavedomie je dôležitým predpokladom pre láskyplný vzťah v manželstve.

Virginia Satir skúmala najdôležitejšie vplyvy na funkčnosť rodiny. Z výskumu vyšli štyry dôležité aspekty pre fungujúcu rodinu:

 1. sebavedomie (sebahodnota alebo sebaúcta – všetky majú pre Virginiu Satir ten istý význam)
 2. komunikácia
 3. pravidlá v rodine
 4. väzba rodiny na spoločnosť

V tomto článku sa budeme zaoberať sebavedomím. Autorka Virginia Satir používa slovo sebahodnota pre sebavedomie. Sebahodnota je uvedomovanie si samého seba. Uvedomovanie si, že som jedinečný a taktiež uvedomovanie si, že každý človek je jedinečný. Vážim si samého seba. Chovám sa k sebe s láskou, úctou a som pravdivý voči sebe. Obraz svojej hodnoty vnímam cez vlastné vnímanie svojej hodnoty. Ako sa vnímam? Ako sa vnímam vo vzťahu k druhým ľuďom? Zdravá sebaúcta sa prejavuje cez lásku, kompetenciu, integritu, poctivosť, zodpovednosť a súcitenie s druhými a taktiež otvorenosť pre zmenu. Zmena totiž patrí do života. Ľudia so zdravým sebavemím vnímajú negatívne pocity ako niečo dočasné a tak ich aj berú a pristupujú k nim. Negatívne pocity teda nemajú zničujúci charakter.

Ak ľudia majú nízke sebavedomie, očakávajú od druhých, že ich podvedú, pošliapu a znehodnotia. Toto otvára cestu k tomu, aby sa stali obeťou. Tým, že očakávajú to najhoršie, sú pre to otvorení a tým ich to aj v živote často stretne. Aby sa obránili, schovávajú sa za stenu nedôvery a ponárajú sa do zlého pocitu samoty a izolácie.  Odmietajú druhých ľudí a taktiež odmietajú, že to tak robia. Strach je už len prirodzeným dôsledkom nedôvery a izolácie. 

Nezabúdajme, že aj ľudia so zdravým sebavedomím sa môžu cítiť zle. Rozdiel je však v tom, že sa necítia menejcenní a taktiež si ani nenahovárajú, že tieto negatívne pocity nemajú. Neprojektujú svoje pocity na niekoho iného. Ľudia so zdravým sebavedomím vnímajú, že je normálne cítiť sa zle z času na čas. 

Dobrou správou je, že aj ľudia s nízkym sebavedomím môžu nadobudnúť zdravé sebavedomie. V neskoršom veku to síce trvá trochu dlhžie, avšak aj vtedy je to možné. 

Na začiatku je dôležité naučiťsa zdravo milovať samého seba. To je predpokladom, aby sme mohli zdravo milovať druhých ľudí. Teda milovať seba nie je sebecké, ale veľmi dôležité na ceste k vytváraniu zdravého manželstva a aj ďalších vzťahov ako napríklad s deťmi, príbuznými, priateľmi, kamarátmi, kolegami… Ak sa nemám rád, tak aj moje pocity voči druhým bývajú závisť a strach. Aby sme mohli vytvárať lepšie vzťahy s druhými je potrebné ich dobre poznať. Teda ak chcem vytvárať dobrý vzťah s mojou manželkou, mal by som ju poznať a prijať ju takú, aká je. Ak ju dobre poznám, tak ju viem viac milovať takú, aká je a teda nevytváram konflikty z neprijatia jej odlišnosti. Pre lepšie porozumenie mojej jedninečnosti a jedinečnosti druhých ľudí, je potrebné si uvedomiť ľudské fakty:

 1. Som jedinečný a nikto na svete nie je taký ako ja. Preto som nejakým spôsobom garantovane odlišný od každého iného človeka. 
 2. Všetci ľudia máme rovnaké telesné ingrediencie ako sú ruky, ramená, hlava, atď. 

Keď teda prijímem jedinečnosť a rovnakosť voči ostatným ľuďom, potom stopnem porovnávanie sa s druhými, posudzovanie a sebatrestanie.  Naučme sa milovať bezpodmienečne. Seba, manželku aj druhých ľudí.  

 

Zdroj: SATIR, Virginia: THE NEW PEOPLEMAKING, Science and Behavior Books, Inc., California: 1988

Foto: Freeimages.com

Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú

Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2

Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie:

Postupne si v dvoch článkoch rozoberieme, čo je spoluzávislosť, aké sú jej prejavy, ako sa dá liečiť a kde je možné vyhľadať pomoc.

Spoluzávislosť? 

“Spoluzávislý človek je ten, kto sa dáva ovplyvňovať správaním druhého človeka a cíti nutkanie kontrolovať jeho správanie.” Samozrejme nie je to len toto a má to ďalšie prejavy, o ktorých sa dočítate v tomto článku. (Melody Beattieová, s. 18)

Počuli sme už o závislostiach na alkohole, gamblerstve, drogách, sexe či iných ale čo je to spoluzávislosť? Áno, manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú. 

Slovensko sa umiestnilo na 8. mieste v spotrebe alkoholu na svete. Alkoholizmus začína už v mladom veku na školách. Tento fakt má veľký dopad na manželstvá a rodiny. Ľudia, ktorí žijú s alkoholikom často si odnášajú so sebou veľa zranení, potlačených emócií a osobnostných problémov. Toto sa môže prenášať aj na ďalšie generácie pri výchove detí, pokiaľ nepríde k uzdraveniu. Prejavy spoluzávislosti bývajú veľmi podobné aj pri spolužití s človekom, ktorý má inú závislosť ako je alkohol. 

Aké sú prejavy spoluzávislosti?

Autorka Melody Beattieová, knižného bestselleru Koniec závislosti (s. 20-25) uvádza nasledujúce prejavy:

“STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH Spoluzávislí často:

• cítia sa byť zodpovední za druhých – za ich pocity, myšlienky, skutky, správanie, voľby, túžby, potreby, šťastie, nešťastie a celý osud,

• majú pocity úzkosti, ľútosti a viny, keď druhí majú problémy,

• majú potrebu – často cítia až tlak – pomáhať druhým, riešiť ich problémy tým, že im dávajú nevyžiadané rady, rýchle nápady a riešenia alebo naprávajú ich pocity,

• sú nahnevaní, keď ich pomoc nie je účinná,

• predvídajú potreby druhých,

• nechápu, prečo druhí nerobia to isté im,

• hovoria áno, keď myslia nie; robia veci, ktoré v skutočnosti robiť nechcú; robia viac, než by mali, a robia za druhých veci, ktoré sú druhí schopní urobiť sami,

• nevedia, čo chcú ani čo potrebujú, a keď to vedia, hovoria si, že to nie je potrebné a dôležité,

• snažia sa vyhovieť druhým namiesto toho, aby vyhoveli sebe,

• ľahšie cítia a vyjadrujú rozhorčenie nad nespravodlivosťou, ktorá sa deje druhým, než nad tou, ktorá sa deje im,

• najbezpečnejšie sa cítia, keď dávajú,

• majú výčitky svedomia a cítia sa nesvoji, keď prijímajú,

• sú smutní, pretože celý svoj život len dávajú, a nedostávajú,

• priťahujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc,

• nudia sa a cítia sa bezcenní, keď neprežívajú nejakú krízovú situáciu, keď nemajú žiadny problém alebo keď nemajú komu pomôcť,

• prerušia svoju každodennú rutinu, len aby mohli urobiť alebo poradiť niekomu druhému,

• príliš sa angažujú,

• sú unáhlení a cítia sa byť stále pod tlakom,

• hlboko vo vnútri veria, že druhí sú za nich zodpovední,

• obviňujú druhých za situáciu, v ktorej sa nachádzajú,

• hovoria, že za to, ako sa cítia, môžu druhí,

• veria, že druhí ich dovádzajú do šialenstva,

• majú zlosť a pocit, že sú šikanovaní, nedocenení a využívaní,

• zisťujú, že kvôli predchádzajúcim vlastnostiam strácajú o nich druhí záujem a hnevajú sa na nich

NÍZKA SEBAÚCTA Spoluzávislí často:

• pochádzajú z problémových, rozvrátených alebo dysfunkčných rodín,

• popierajú, že by ich rodina bola problémová, rozvrátená alebo dysfunkčná,

• za všetko sa obviňujú,

• sú so sebou nespokojní vrátane toho, čo hovoria, cítia, ako myslia a konajú,

• bránia sa, sú nahnevaní a rozhorčení, keď niekto kritizuje alebo obviňuje spoluzávislých napriek tomu, že sami sa voči sebe správajú rovnako,

• odmietajú chválu a komplimenty,

• sú smutní, keď ich nechvália a nechápu (deprivácia pohladení),

• cítia sa úplne odlišní od zvyšku sveta,

• myslia si, že nie sú dosť dobrí,

• majú výčitky svedomia, keď minú peniaze na seba, na nepotrebné veci alebo len tak pre vlastnú zábavu,

• boja sa odmietnutia,

• berú veci osobne,

• sú obeťami sexuálneho, telesného, citového zneužívania, zanedbávania, opustenia alebo alkoholizmu,

• cítia sa ako obete,

• hovoria si, že nedokážu nič urobiť správne,

• boja sa robiť chyby,

• čudujú sa, prečo sa tak ťažko rozhodujú,

• očakávajú od seba vždy perfektný výkon a dokonalú prácu,

• nechápu, prečo sú so všetkým, čo urobia, nespokojní,

• majú pocit, že vedia, ako by všetko malo byť,

• majú silné pocity viny,

• hanbia sa za seba,

• myslia si, že ich život nestojí za to žiť, namiesto toho pomáhajú žiť druhým ľuďom,

• umelo si zvyšujú sebaúctu tým, že pomáhajú druhým ľuďom,

• cítia sa bezcenní a majú pocit zlyhania, keď sa druhým nedarí,

• želajú si, aby sa im v živote stali len dobré veci, ale veria tomu, že sa tak nikdy nestane,

• veria tomu, že si nezaslúžia byť šťastní,

• želajú si, aby ich druhí mali radi,

• veria tomu, že druhí ich v skutočnosti nemôžu mať radi,

• snažia sa druhým dokázať, že sú dosť dobrí,

• uspokoja sa s tým, že sú potrební.

POTLAČENIE Mnohí spoluzávislí:

• vylučujú svoje myšlienky a pocity z vedomia kvôli pocitom strachu a viny,

• boja sa byť sami sebou,

• nie sú uvoľnení a vyzerajú strnulo.

OBSESIE Spoluzávislí majú sklony:

• nadmerne sa strachovať o druhých a ich problémy

• robiť si starosti aj z tých najmalichernejších vecí,

• veľa premýšľať a hovoriť o druhých ľuďoch,

• nespať kvôli druhým ľuďom a ich problémom,

• strachovať sa,

• nenachádzať odpovede,

• kontrolovať druhých,

• snažiť sa prichytiť druhých pri nevhodnom správaní,

• pocit, že nedokážu prestať hovoriť, premýšľať a strachovať sa o druhých a ich problémy,

• prerušiť činnosť len preto, že ich niekto alebo niečo rozrušilo,

• sústreďovať všetku svoju energiu na druhých a ich problémy,

• čudovať sa, prečo nemajú nikdy dostatok energie,

• nechápať, prečo nikdy nič nedokončia.

KONTROLA Mnohí spoluzávislí:

• prežili nepríjemné udalosti s ľuďmi, ktorí boli mimo kontroly a ktorí im spôsobili mnoho žiaľu a sklamania,

• sa boja nechať druhých, aby boli sami sebou a aby udalosti mali voľný priebeh,

• si neuvedomujú a neriešia svoj strach zo straty kontroly,

• sa domnievajú, že najlepšie vedia, ako by všetko malo byť a ako by sa ľudia mali správať,

• sa snažia kontrolovať udalosti a ľudí bezmocnosťou, obviňovaním, nátlakom, zastrašovaním, dávaním rád, manipuláciou alebo panovačnosťou,

• sú neúspešní vo svojom úsilí a vyvolávajú v druhých hnev,

• sú nespokojní a zlostní,

• majú pocit, že sú ovládaní udalosťami a ľuďmi.

POPIERANIE Spoluzávislí majú sklony:

• ignorovať problémy alebo predstierať, že nijaké neexistujú,

• tváriť sa, že situácia nie je taká vážna, ako v skutočnosti je,

• navrávať si, že zajtra bude všetko lepšie,

• stále niečo robiť, aby nemuseli o ničom rozmýšľať, byť zmätení,

• byť depresívni alebo chorí,

• navštevovať doktorov a užívať upokojujúce prostriedky,

• stať sa workoholikmi a stále pracovať,

• míňať peniaze,

• prejedať sa,

• tváriť sa, že nič z toho nie je pravda,

• sledovať, ako sa problémy zhoršujú,

• veriť klamstvám,

• klamať sami seba,

• nechápať, prečo majú pocit, že strácajú rozum.

ZÁVISLOSŤ Mnohí spoluzávislí: 

• nie sú šťastní ani spokojní so sebou,

• hľadajú šťastie mimo seba,

• chytia sa každého alebo všetkého, o čom si myslia, že im prinesie šťastie,

• cítia sa veľmi ohrození stratou vecí alebo ľudí, o ktorých si myslia, že sú dôvodom ich šťastia,

• nepociťovali lásku ani uznanie rodičov, nemajú radi sami seba,

• veria, že ich druhí nemajú a ani nemôžu mať radi, zúfalo hľadajú lásku a uznanie,

• často očakávajú lásku od ľudí neschopných milovať,

• neveria, že by pre nich niekto niečo urobil,

• stotožňujú lásku s bolesťou,

• majú pocit, že ľudí skôr potrebujú, než chcú,

• snažia sa dokázať, že si zaslúžia byť milovaní,

• nepremýšľajú o tom, či sú druhí pre nich vhodní,

• obávajú sa, či sa druhým páčia a či ich druhí majú radi,

• nepremýšľajú o tom, či sami milujú druhých,

• svoj život sústreďujú okolo druhých ľudí,

• od vzťahov očakávajú, že im poskytnú šťastie a dobré pocity,

• strácajú záujem o svoj vlastný život, keď niekoho milujú,

• boja sa, že ich druhí ľudia opustia,

• neveria, že sú schopní postarať sa sami o seba,

• zostávajú vo vzťahoch, ktoré nefungujú,

• tolerujú zneužívanie, len aby ich druhí mali radi,

• cítia sa uväznení vo vzťahoch,

• ukončujú zlé vzťahy, aby vstúpili do nových, rovnako zlých,

• pochybujú o tom, či vôbec nájdu lásku.

ZLÁ KOMUNIKÁCIA Spoluzávislí často:

• obviňujú,

• vyhrážajú sa a zastrašujú,

• vnucujú,

• prosia,

• podplácajú,

• radia,

• nehovoria, čo si myslia,

• nemyslia si to, čo hovoria,

• nevedia, čo si vlastne myslia,

• neberú sa vážne,

• myslia si, že druhí ľudia ich neberú vážne,

• berú sa príliš vážne,

• svoje žiadosti a prosby vyjadrujú nepriamo, napríklad vzdychaním,

• pri rozhovore sa ťažko dostávajú k veci,

• nie sú si istí, o čo im vlastne ide,

• slová opatrne vyberajú, aby dosiahli žiaduci výsledok,

• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých poteší,

• snažia sa hovoriť to, o čom si myslia, že druhých vyprovokuje,

• snažia sa hovoriť tak, aby druhí ľudia urobili to, čo od nich očakávajú,

• nepoužívajú slovíčko nie,

• hovoria o druhých,

• vyhýbajú sa rozhovorom o sebe, svojich problémoch, pocitoch a myšlienkach,

• hovoria, že za všetko môžu sami,

• hovoria, že za nič nemôžu,

• sú presvedčení o tom, že na ich názore nezáleží,

• svoje názory vyjadrujú až potom, keď poznajú názory druhých,

• klamú, aby chránili a kryli ľudí, ktorých milujú,

• klamú, aby ochránili seba,

• ťažko presadzujú svoje práva,

• majú problém úprimne, otvorene a primerane vyjadriť, čo cítia,

• myslia si, že väčšina toho, čo chcú povedať, nie je dôležitá,

• rozhovory začínajú cynickým, sebaponižujúcim alebo nepriateľským spôsobom,

• ospravedlňujú sa druhým za to, že ich obťažujú.

SLABÉ HRANICE Spoluzávislí často:

• hovoria, že určité formy správania u druhých nebudú tolerovať,

• postupne zvyšujú svoju toleranciu, až nakoniec tolerujú správanie, o ktorom tvrdili, že ho nikdy tolerovať nebudú,

• dovoľujú druhým, aby ich zranili,

• nechávajú druhých, aby ich zraňovali aj naďalej,

• nechápu, prečo im tak veľmi ubližujú,

• sťažujú sa, obviňujú a snažia sa ovládať druhých, ale zväčša sa im to nepodarí,

• nakoniec sa nahnevajú,

• stávajú sa úplne netolerantní.

NEDOSTATOK DÔVERY Spoluzávislí:

• nedôverujú sami sebe,

• nedôverujú svojim pocitom,

• nedôverujú svojim rozhodnutiam,

• nedôverujú druhým ľuďom,

• snažia sa dôverovať nedôveryhodným ľuďom,

• myslia si, že ich Boh opustil,

• strácajú vieru v Boha.

HNEV Mnohí spoluzávislí:

• sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní,

• žijú s ľuďmi, ktorí sú veľmi vystrašení, zranení a nahnevaní,

• boja sa svojho vlastného hnevu,

• boja sa hnevu druhých,

• myslia si, že druhí ich opustia, keď prejavia svoj hnev,

• myslia si, že za ich hnev môžu druhí ľudia,

• boja sa nahnevať druhých,

• majú pocit, že sú ovládaní hnevom druhých ľudí,

• potláčajú svoj hnev,

• často plačú, mávajú depresie, prejedajú sa, chorľavejú, robia zlé a podlé veci, aby sa pomstili, správajú sa nepriateľsky alebo mávajú záchvaty hnevu,

• trestajú druhých za to, že ich nahnevali,

• hanbia a obviňujú sa za svoje pocity hnevu,

• cítia stále väčšiu zlosť, nepriateľstvo a zatrpknutosť,

• cítia sa bezpečnejšie, keď sú nahnevaní, než keď sú urazení a zranení,

• nevedia, či sa vôbec svojho hnevu niekedy zbavia.

SEXUÁLNE SKLONY Niektorí spoluzávislí:

• aj v spálni sa správajú ako opatrovatelia,

• majú sexuálne styky, keď nechcú,

• majú sexuálny styk, hoci by sa radšej objímali a maznali,

• snažia sa o sexuálny styk, keď sú nahnevaní alebo zranení,

• odmietajú sexuálny styk, pretože sú na svojich partnerov nahnevaní,

• boja sa straty kontroly,

• len s ťažkosťami dokážu vyjadriť svoje želania pri milovaní,

• citovo sa uzatvárajú,

• cítia sexuálny odpor k partnerovi, i nehovoria o tom,

• napriek tomu sa k sexu nútia, redukujú sexuálny styk na technickú záležitosť,

• nechápu, prečo ich sex neuspokojuje,

• strácajú o sex záujem,

• vymýšľajú si dôvody, aby sa mu vyhli,

• túžia po tom, aby ich sexuálny partner zomrel, odišiel alebo pochopil ich pocity,

• majú bujné sexuálne fantázie o druhých,

• majú mimomanželské sexuálne styky alebo o nich uvažujú.

RÔZNE Spoluzávislí majú sklony:

• byť extrémne zodpovední,

• byť extrémne nezodpovední,

• byť mučeníkmi, ktorí obetujú svoje šťastie i šťastie druhých kvôli veciam, ktoré si obetu nevyžadujú,

• ťažko sa s ľuďmi zbližovať,

• ťažko sa zabaviť a byť spontánni,

• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku pasívne, plačom, urazením alebo bezmocnosťou,

• na svoju spoluzávislosť reagovať vcelku: agresívne – násilím, hnevom a tyranizovaním,

• striedať pasívne a agresívne reakcie,

• byť kolísaví v citoch a rozhodovaní,

• smiať sa, keď sa im chce plakať,

• byť verní svojim návykom a ľuďom napriek tomu, že ich to zraňuje,

• hanbiť sa za svoje rodinné, osobné a manželské problémy,

• nechápať svoje problémy a byť z nich zmätení,

• zakrývať, klamať a tajiť svoje problémy,

• nevyhľadávať pomoc, pretože si hovoria, že problém nie je taký vážny alebo dôležitý,

• nechápať, prečo ich problém nezmizne.

POKROČILÉ ŠTÁDIUM V neskorších štádiách spoluzávislí:

• sú apatickí,

• sú depresívni,

• stávajú sa uzavretí a izolujú sa, i úplne strácajú zmysel pre každodennú rutinu a štruktúru dňa,

• zneužívajú alebo zanedbávajú svoje deti a ostatné povinnosti,

• trpia beznádejou,

• začínajú rozmýšľať o úteku zo vzťahu, v ktorom sa cítia uväznení,

• premýšľajú o samovražde,

• stávajú sa násilnými,

• vážne duševne alebo telesne ochorejú,

• trpia poruchami stravovania (prejedajú sa alebo takmer vôbec nejedia),

• stávajú sa závislými od alkoholu alebo iných drog.”

Videá o spoluzávislosti (nezabudnite si po spustení videa nastaviť slovenské titulky):

 

Čo sa dá robiť pre uzdravenie zo spoluzávislosti a kde nájdem pomoc? Odpovede na tieto otázky budú v krátkom čase v ďalšom článku.

Zdroje:

 • www.matadornetwork.com, Rozália Gešková
 • Beatttie, Melody: The New Codependency, Simon and Schuster Paperback, New York: 2009
 • BEATTIEOVÁ, Melody: Koniec závislosti, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava: 2006

 

Láskyplné Manželstvo Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?.jpg

Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou aj nasledujúce poradie: kritika, pohŕdanie, obrana a zablokovanie sa. Je preto dôležité si dávať pozor na nekonštruktívnu kritiku, zovšeobecňovanie. Pohŕdanie partnerom a pozeranie na neho z hora má negatívne dôsledky, z čoho on môže cítiť neúctu a to, že ho žena môže vnímať ako menejcenného. Po týchto dvoch prichádza často k obrane, pričom najčastejšie sa jedná o obviňovanie, kde sa už nehľadá konrétne riešenie na konkrétny problém, ale vždy za všetko môže partner. “Ty za to môžeš.” “Ty si na vine.” “Ty si zlý.” Obrana často vyvoláva nárast konfliktu a môže tiež viesť ku kritike a pohŕdaniu. Tieto tri majú obvykle za následok štvrtého jazdca, ktorým je rezignovanie (zablokovanie sa) a najčastejšie prichádza najneskôr zo všetkých jazdcov. Pod zablokovaním sa rozumie nezáujem o komunikáciu, či odmietanie spolupráce. Žena niečo hovorí a muž už ani nereaguje a prípadne uhne pohľadom alebo si zapne televíziu. V tomto bode ide už o akési odmietnutie nielen manželkynej komunikácie, ale aj jej samotnej. Najčastejšie používajú tohto jazdca muži. Totiž, takéto konflikty podľa štúdie Dr. Gottmana majú častejšie negatívny dopad na zdravotný stav mužov. Uzvaretie sa a nereagovanie pomáha mužom zdravotne prekonať tento náročný psychický tlak, ktorého dôsledkom je zvýšený krvný tlak a teda jeho vplyv na celkové zdravie. Blokádou či vypnutím si dokážu ochrániť svoj organizmus pred ďalším ničením zdravia. Muži si však nemusia uvedomovať, prečo takto automaticky konajú. Zvyčajne, keď sa už vyskytli všetci štyria jazdci na scéne, tak sa môžu vyskytovať stále častejšie aj všetci štyria v jednej komunikácii. Tým sa môže vytvoriť jeden bludný kruh, z ktorého je veľmi ťažké výjsť von a čoho dôsledkom môže byť úplné zlyhanie manželstva. Preto je dôležité vyvarovať sa jednotlivým jazdcom, brať manžela, manželku ako jedinečného človeka, ktorý má svoje silné stránky a slabé stránky ako každý jeden na svete a hľadať spoločnú cestu k láskyplnému vzťahu, ktorý je postavený na prijímaní toho druhého taký, aký je. Každý človek jednotlivo rozdhoduje o tom, ako bude na jednotlivé impulzy reagovať. Určite to nie je ľahké. Ak si neviete dať rady, skúste vyhľadať dobrého odborníka, ktorý vám môže pomôcť na tejto ceste.

Foto: Free Digital Photos, Nenetus

Hľadáme projektového manažéra a fundraisera, ktorému záleží na manželstvách

Hľadáme projektového manažéra a fundraisera, ktorému záleží na manželstvách

Si človek, ktorý miluje vyhľadávanie možností na financovanie projektov ako aj spracovanie a odovzdávanie projektov a ich následnú administráciu? A to všetko by si rád robil v oblasti podpory láskyplných manželstiev? Potom si na správnom mieste. Daj nám o sebe vedieť. 

Základné požiadavky pre uchádzača:

 • Máš skúsenosti s projektovým manažmentom,
 • máš skúsenosti s fundraisingom,
 • nerobí ti problém administrovanie projektov,
 • miluješ vyhľadávanie možností na financovanie projektov,
 • rád komunikuješ s ľuďmi,
 • bez problémov nadväzuješ nové kontakty,
 • dávaš si záležať na udržiavaní dobrých vzťahov,
 • nerobí ti problém zodvihnúť telefón a osloviť neznámych ľudí,
 • rád sa zúčastňuješ na spoločenských udalostiach, kde môžeš spoznávať nových ľudí,
 • nemáš problém často oslovovať jednotlivcov a firmy o finančnú či materiálnu pomoc,
 • nerobí ti problém zorganiovať podujatie za účelom fundraisingu, udržiavania vzťahov či v súvislosti s nejakým projektom,
 • dôsledne si vedieš databázu kontaktov,
 • nerobí ti problém pracovať z domu,
 • dodržiavaš termíny.

Je to pozícia aj na part time.

Čo od teba potrebujeme poslať e-mailom?

 • Životopis
 • Návrh postupu (dve až tri strany A4), ak by si dostal túto pozíciu, aké by boli tvoje konkrétne kroky na najbližšie 3 mesiace po nástupe do práce, aby si vedel finančne zabezpečiť chod organizácie a prečo by si to vedel práve ty dosiahnuť?
 • Toto všetko nám pošli e-mailom: kariera@manzelskyslub.sk

Tešíme sa na všetky e-maily s tvorbami a návrhmi a každému odpovieme.

Posledný deň na odoslanie materiálov e-mailom: 31.3.2016.

Ponuka je určená pre mužov aj ženy.

Ozveme sa každému, kto nám e-mailom pošle kompletné materiály.

Ak nie si človekom, ktorého práve hľadáme, ale o nejakom skvelom človeku vieš, prepošli mu túto ponuku. Urobíš tak krásny dobrý skutok. 🙂

 

Foto: Free Digital Photos, Idea Go

Hľadáme človeka na marketingové aktivity, ktorému záleží na manželstvách

Hľadáme človeka na marketingové aktivity, ktorému záleží na manželstvách

Si človek, ktorý má rád marketing, rád by si si zarobil na part time a chcel by si sa zapojiť do tvorby portálu ManzelskySlub.sk, neváhaj nám dať o sebe vedieť. Pokladáš manželstvo za veľkú hodnotu a záleží ti na láskyplných manželstvách? Potom si na správnom mieste.

Základné požiadavky pre uchádzača:

 • Si študent denného štúdia alebo môžeš fakturovať (živnostník alebo máš firmu),
 • rád  vytváraš newslettter a e-mailové kampane,
 • tvoríš krátke videá,
 • vieš vytvárať infografiku,
 • rád vytváraš a rozvíjaš produkty
 • máš rád grafiku, dizajn a pridávaš obsah na Facebook, Youtube.
 • vieš kvalitne pracovať s PPC kampaňami, 
 • miluješ SEO a rád pracuješ na rozvoji pre lepšie pozície vo vyhľadávaní,
 • rád často analyzuješ štatistiky a podľa toho zlepšuješ marketingové procesy,
 • si kreatívny a samostatný,
 • rád tvoríš z domu,
 • dodržiavaš termíny.

 

Pošli nám svoju tvorbu:

 • Pošli nám životopis, ukážky z tvorby: 1 newsletter, 1 krátke video, 1 infografiku a prípadne inú tvorbu a 3 marketingové návrhy (každý návrh s popisom aspoň na polovicu strany A4), ktoré budú zamerané na rozvoj portálu ManzelskySlub.sk a ktoré nás presvedčia o tom, že si máme vybrať práve teba, 
 • Napíš, ako si sa dozvedel o ponuke,
 • Životopis, ukážky, návrhy a ako si sa dozvedel o ponuke môžeš poslať na: marketing@manzelskyslub.sk. Vopred veľmi pekne ďakujeme. 

Tešíme sa na všetky e-maily s tvorbami a návrhmi a každému odpovieme.

Posledný deň na odoslanie materiálov e-mailom: 31.3.2016.

Ponuka je určená pre mužov aj ženy.

Ozveme sa každému, kto nám e-mailom pošle kompletné materiály.

Ak nie si človekom, ktorého práve hľadáme, ale o nejakom skvelom človeku vieš, prepošli mu túto ponuku. Urobíš tak krásny dobrý skutok. 🙂

 

 

hladame ludi, ktori radi pisu o manzelstve

Hľadáme ľudí, ktorí radi píšu o manželstve

Ak túžiš písať o manželstve a k tomu si zarobiť, máš blízko k písaniu a pravidelne či občas by si rád/rada sa podelil/a o svoje myšlienky na webe ManzelskySlub.sk, neváhaj nám dať o sebe vedieť. Si človek, ktorý pokladá manželstvo za veľkú hodnotu a záleží ti na láskyplných manželstvách? Potom si na správnom mieste.

Základné požiadavky:

 • žiješ v manželstve alebo študuješ príbuzný odbor, prípadne sa profesionálne zaoberáš manželstvami,
 • vieš kreatívne písať a samostatne vyhľadávať a spracúvať informácie,
 • dodržiavaš termíny,
 • vieš písať aj o pridelených témach.

Pošli nám svoju tvorbu:

 • 3 články na rôzne témy o manželstve (napr. manželská komunikácia, manželská láska, prečo budovať manželský vzťah, prečo zotrvať v manželstve, manželská sexualita a iné…). Rozsah by mal byť približne dve strany formátu A4. Podmienkou je, aby články ešte neboli nikde publikované. Chceme niečo úplne nové. Niečo, čo sa bude hodiť pre náš portál.

Tešíme sa na všetky články a každému odpovieme.

Svoje články môžeš poslať na redakcia@manzelskyslub.sk. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Žiadny z článkov nebude bez tvojho súhlasu uverejnený.

Ak nie si človekom, ktorého práve hľadáme, ale o nejakom skvelom človeku vieš, prepošli mu túto ponuku. Urobíš tak krásny dobrý skutok. 🙂

 

Foto: Free Digital Photo, Serge Bertasius Photography

emocie

Čo mám urobiť, aby si manžel vypočul moje emócie?

Je na mieste, že si kladieš otázku, čo máš urobiť, aby si manžel vypočul tvoje emócie. Tým, že rozprávaš, si riešiš svoje emócie. Preto je fajn, ak si ich tvoj manžel dokáže vypočuť. Je však aj bežné, že pre väčšinu mužov je toto počúvanie veľmi ťažké. Muži totiž hľadajú na každý problém riešenie a nie sú zvyknutí len počúvat. Taktiež si často nemusia uvedomovať, že rozprávaním si ženy problémy vyriešia. Je dobré, ak to vysvetlíš, či pripomenieš svojmu manželovi. Nápomocné je, ak vytvoríš atmosféru, pri ktorej sa tvoj manžel bude cítiť dobre. Skús sa s ním porozprávať, čo by mu uľahčilo takéto chvíle. Pre neho je to podobné, ako pre mnohé ženy intímne spojenie. Taktiež ženy potrebujú mať pri týchto chvíľach vytvorenú príjemnú atmosféru, predohru a aj dohru. Očakávajú to od mužov. Niektorí muži majú radi, ak sa im pripraví obľúbený nápoj, jedlo, kreslo. V príjemnej atmosfére dokážu zvládnuť počúvať svoju manželku dlhšie a častejšie.

manzel melancholik

Manžel MELANCHOLIK

Manžel melancholik má introvertnú povahu (zameranú do svojho vnútra). Dôležíté sú pre neho princípy, spravodlivosť a pravda. Reflektuje život, je málo iniciatívny a pomalý v reakciách. Má rád, keď sa robia správne veci správnym spôsobom.  Nerád sa iniciatívne pripája do spoločenstiev a nie je rád nasledovníkom niekoho či niečoho.

Silné stránky: Býva verný rodine, túži po poriadku a organizovanom domove. Manželstvo berie seriózne a s veľkou zodpovednosťou. Vníma detaily, ktoré si iní nemusia všimnúť. 

Slabé stránky: Veľmi rád kritizuje, avšak veľmi váhavo sa podrobí zmene. Je prirozdenejšia pre neho vyžadovačnosť ako motivácia druhých. Kladie veľkú dôležitosť maličkostiam. Vie sa ľahko dostať do depresie a znechutenia, keď vníma nedokonalých ľudí a situácie, ktorí nežijú podľa ideálov. Má tendenciu byť perfekcionistom a snahú robiť druhých ľudí perfektnými.

Čo mu pomáha: Potrebuje, povzbudenie v tom, aby kládol väčší dôraz na budovanie vzťahov, menší dôraz na robenie vecí tým správnym spôsobom. Potrebuje mať čas sám so sebou vo svojej hĺbke, aby dokázal sa od niektorých vecí viac odosobniť a aby bol radostný, menej kritický a vyžadovačný voči manželovi či deťom. Taktiež mu pomáha krása prírody a meditácia nad ňou.

Foto: njaj, FREE DIGITAL PHOTOS

manzel flegmatik

Manžel FLEGMATIK

Manžel flegmatik má introvertnú povahu (vnútorný život). Miluje pokoj, spoluprácu a hormóniu. Je pokojný, rešpektujúci a kľudný.

Silné stránky:  Býva podporujúci v tichosti a nepriamo. Svedomitý a oddaný. Snaží sa o pokoj vo vzťahoch. Keď sa pre niečo rozhodne, je tomu veľmi verný.

Slabé stránky: Nerád ide do konfrontácie a radšej zoberie vinu na seba. Niekedy prehliada problémy alebo ich zmenšuje. Nerád preberá vedenie a ľahko sa nechá odradiť. Pôsobí niekedy odmerane a vzdialene. Má taktiež tendenciu k lenivosti.

Čo mu pomáha: Potrebuje veľa povzbudenia, aby bol vodcom a zastával disciplínu pri deťoch. Naliehavosť ho skôr odradí ako motivuje. Pochvala a uznanie sú pre neho veľmi dôležité.

Foto: Free Digital Photos