Budujúce a láskyplné manželstvo ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Budujúce a láskyplné manželstvo: ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Zdravé sebavedomie je dôležitým predpokladom pre láskyplný vzťah v manželstve.

Virginia Satir skúmala najdôležitejšie vplyvy na funkčnosť rodiny. Z výskumu vyšli štyry dôležité aspekty pre fungujúcu rodinu:

  1. sebavedomie (sebahodnota alebo sebaúcta – všetky majú pre Virginiu Satir ten istý význam)
  2. komunikácia
  3. pravidlá v rodine
  4. väzba rodiny na spoločnosť

V tomto článku sa budeme zaoberať sebavedomím. Autorka Virginia Satir používa slovo sebahodnota pre sebavedomie. Sebahodnota je uvedomovanie si samého seba. Uvedomovanie si, že som jedinečný a taktiež uvedomovanie si, že každý človek je jedinečný. Vážim si samého seba. Chovám sa k sebe s láskou, úctou a som pravdivý voči sebe. Obraz svojej hodnoty vnímam cez vlastné vnímanie svojej hodnoty. Ako sa vnímam? Ako sa vnímam vo vzťahu k druhým ľuďom? Zdravá sebaúcta sa prejavuje cez lásku, kompetenciu, integritu, poctivosť, zodpovednosť a súcitenie s druhými a taktiež otvorenosť pre zmenu. Zmena totiž patrí do života. Ľudia so zdravým sebavemím vnímajú negatívne pocity ako niečo dočasné a tak ich aj berú a pristupujú k nim. Negatívne pocity teda nemajú zničujúci charakter.

Ak ľudia majú nízke sebavedomie, očakávajú od druhých, že ich podvedú, pošliapu a znehodnotia. Toto otvára cestu k tomu, aby sa stali obeťou. Tým, že očakávajú to najhoršie, sú pre to otvorení a tým ich to aj v živote často stretne. Aby sa obránili, schovávajú sa za stenu nedôvery a ponárajú sa do zlého pocitu samoty a izolácie.  Odmietajú druhých ľudí a taktiež odmietajú, že to tak robia. Strach je už len prirodzeným dôsledkom nedôvery a izolácie. 

Nezabúdajme, že aj ľudia so zdravým sebavedomím sa môžu cítiť zle. Rozdiel je však v tom, že sa necítia menejcenní a taktiež si ani nenahovárajú, že tieto negatívne pocity nemajú. Neprojektujú svoje pocity na niekoho iného. Ľudia so zdravým sebavedomím vnímajú, že je normálne cítiť sa zle z času na čas. 

Dobrou správou je, že aj ľudia s nízkym sebavedomím môžu nadobudnúť zdravé sebavedomie. V neskoršom veku to síce trvá trochu dlhžie, avšak aj vtedy je to možné. 

Na začiatku je dôležité naučiťsa zdravo milovať samého seba. To je predpokladom, aby sme mohli zdravo milovať druhých ľudí. Teda milovať seba nie je sebecké, ale veľmi dôležité na ceste k vytváraniu zdravého manželstva a aj ďalších vzťahov ako napríklad s deťmi, príbuznými, priateľmi, kamarátmi, kolegami… Ak sa nemám rád, tak aj moje pocity voči druhým bývajú závisť a strach. Aby sme mohli vytvárať lepšie vzťahy s druhými je potrebné ich dobre poznať. Teda ak chcem vytvárať dobrý vzťah s mojou manželkou, mal by som ju poznať a prijať ju takú, aká je. Ak ju dobre poznám, tak ju viem viac milovať takú, aká je a teda nevytváram konflikty z neprijatia jej odlišnosti. Pre lepšie porozumenie mojej jedninečnosti a jedinečnosti druhých ľudí, je potrebné si uvedomiť ľudské fakty:

  1. Som jedinečný a nikto na svete nie je taký ako ja. Preto som nejakým spôsobom garantovane odlišný od každého iného človeka. 
  2. Všetci ľudia máme rovnaké telesné ingrediencie ako sú ruky, ramená, hlava, atď. 

Keď teda prijímem jedinečnosť a rovnakosť voči ostatným ľuďom, potom stopnem porovnávanie sa s druhými, posudzovanie a sebatrestanie.  Naučme sa milovať bezpodmienečne. Seba, manželku aj druhých ľudí.  

 

Zdroj: SATIR, Virginia: THE NEW PEOPLEMAKING, Science and Behavior Books, Inc., California: 1988

Foto: Freeimages.com

Ak sa ti článok páčil, nezabudni dať like. Pridaj svoj koment a zdieľaj článok na Facebooku, čím pomôžeš aj tvojím priateľom. Nezabudni like-núť FB skupinu uvedenú v pravom paneli pre info o každom novom článku.
The following two tabs change content below.
Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše. Môžeš sa pridať k jeho fanúšikom na Facebooku.

Komenty

komentov

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CommentLuv badge